program ppio

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie z początkiem października rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Projekt zakłada utworzenie na tere nie woj. zachodniopomorskiego 10 Punktów Pomocy – 5 w samym mieście oraz 4 na terenie pow. stargardzkiego, goleniowskiego, gryfickiego i świnoujskiego na bazie placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tworząc sieć gminną. Projekt jest odpowiedzią na problemy mieszkańców związane z barierami administracyjno – prawnymi w życiu codziennym. Pragniemy objąć opieką osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinno – życiowej i same nie potrafią uregulować spraw związanych ze swoimi obowiązkami i prawami wobec administracji. W  okresie od listopada 2010  do końca sierpnia 2013 mieszkańcy powiatów będą mieli możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie porad prawnych i obywatelskich. W ramach projektu z porad korzystać będą mogły zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, jak i podmioty administracji publicznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2  Rozwój dialogu obywatelskiego.

ZAPRASZAMY DO ODSŁUCHANIA FELIETONÓW O PROJEKCIE --> felieton1

--> felieton2 

zapraszamy

Copyright © PPiO Created by Itpol - usługi informatyczne szczecin - all rights are reserved.