Podstawowe informacje

 

Kto może korzystać z bezpłatnego poradnictwa?

 
Każda osoba fizyczna potrzebująca pomocy prawnej i/lub obywatelskiej uzyska ją bezpłatnie w naszych Punktach Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

 

 Z jakiego zakresu można uzyskać porady prawne? 

 • prawa:
  • rodzinnego
  • cywilnego
  • pracy
  • administracyjnego
  • ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej
  • przepisów dotyczących osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

 

 Z jakiego zakresu można uzyskać porady obywatelskie?

 • spraw:
  • spadkowych
  • mieszkaniowych
  • konsumenckich
  • obywatela a instytucji
  • stosunków międzyludzkich
  • imigracji/repatriacji

Doradca nie może podejmować decyzji za klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru. 

 

Zasady Doradzania w Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich

 

 1. Bezpłatność
Świadczone przez nasze biura porady są całkowicie bezpłatne.
2. Dostępność dla każdego potrzebującego pomocy
Każdy może i zostać klientem Biura i uzyskać pomoc uwzględniającą jego potrzeby i możliwości.
3. Bezstronność
Doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi przekonaniami, opiniami i wartościami, nie ocenia klienta, jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu. 
4. Poufność
Zapewniamy zachowanie tajemnicy o zakresie udzielonych informacji jak też o samym fakcie pobytu klienta w PPPiO.
5. Niezależność
Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich udzielając porad nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego klienta.
6. Aktualność i rzetelność informacji
Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
7. Samodzielność klienta
Doradca nie może podejmować decyzji za klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru.

 

Kto doradza? 

Kadrę doradczą stanowią osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające jednocześnie szerokie doświadczenie w zakresie objętym poradnictwem.

 

 

zapraszamy

Copyright © PPiO Created by Itpol - usługi informatyczne szczecin - all rights are reserved.