Mapa Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

„Mapa Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego"

Przewodnik składa się z dwóch elementów, zintegrowanych ze sobą i przeznaczonych do użytkowania na zasadzie jednego serwisu: mapy podmiotów świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie oraz poradnika, którego adresatem jest obywatel szukający porady.

Aplikacja jest pierwszym serwisem internetowym, trafiającym do szerokiego kręgu odbiorców, który zawiera obszerną bazę instytucji i organizacji zajmujących się poradnictwem prawnym i obywatelskim w Polsce.

mapaporadnictwa.org


Internetowy serwis „Mapa Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” powstał w ramach projektu pn. „Opracowanie trwałych i kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie 5 podmiotów: Instytut Prawa i Społeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich oraz Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako lider projektu. Więcej informacji o projekcie: www.ppio.eu

 

zapraszamy

Copyright © PPiO Created by Itpol - usługi informatyczne szczecin - all rights are reserved.